ჩვენ ვმუშაობთ WordPress–ზე და სუფთა კოდზე.

ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს ტექნიკურ და ინფორმაციულ დახმარებას არსებული საიტებისთვის. “საიტის მხარდაჭერის” კონცეფცია ასევე მოიცავს საიტის ადმინისტრირების სერვისებს, საიტების განახლებას და მათ მოდერნიზაციას. წარმატებული ონლაინ ბიზნესის მისაღწევად, უბრალოდ ვებსაიტის შექმნა და მისი პოპულარიზაცია არ არის საკმარისი. ვებ – რესურსს მუდმივი განვითარება და მხარდაჭერა სჭირდება, რადგან მაღალი კონკურენციის პირობებში, პოტენციურ მყიდველებს უპირატესობას ანიჭებენ საიტებს, რომლებზეც ინფორმაცია რეგულარულად განახლდება.

მომსახურების ფასები

Startup
+50ლ/თვეში
ინფორმაციის განახლება
მოდულების განახლება
შეცდომების გამოსწორება
კონსულტაცია
Advanced
+150ლ/თვეში
ინფორმაციის განახლება
მოდულების განახლება
შეცდომების გამოსწორება
კონსულტაცია
SEO გაუმჯობესება
SEO დაწინაურება
Pro
შეთანხმებით
ახალი გვერდებერდების შექმნა
საიტის გარეგნობის გამოსწორება
საიტის ადაპტაციის გაუმჯობესება
საიტის შევსება
SEO ნულიდან
SEO აუდიტი
და ა.შ.

კონტაქტი

Facebook: